Regulamin

Regulamin:

 1. Uiszczenie opłaty (zadatku) za sesję jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Płatność za sesję: zadatek w wysokości 100zł (jako rezerwacja terminu sesji) płatny w ciągu 2 dni roboczych od momentu poinformowania fotografa o rezerwacji terminu. Pozostała kwota za zarezerwowaną sesję płatna w dniu sesji.
 3. W przypadku, gdy sesja nie odbędzie się z winy klienta, zadatek nie ulega zwrotowi. Istnieje możliwość zmiany terminu sesji jeden raz.
 4. Umowa na usługę fotograficzną podpisywana jest w dniu sesji zdjęciowej.
 5. Po 5 dniach roboczych od dnia sesji udostępniam galerię surowych nieobrobionych zdjęć, dostęp do galerii trwa 3 miesiące od dnia udostępnienia zdjęć klientowi.
 6. Cyfrowe wersje opłaconych zdjęć można pobrać z udostępnionej galerii. Zdjęcia są w dwóch formatach: do druku oraz do publikacji w mediach społecznościowych.
 7. Podpisując umowę klient akceptuje charakter oraz sposób obróbki zdjęć, ma również świadomość, że zdjęcia mogą się różnić od innych zdjęć w galerii ponieważ warunki pogodowe, pora dnia, miejsce wykonywania sesji ma znaczący wpływ na efekt końcowy zdjęć.
 8.  Zdjęcia z opłaconej sesji są przechowywane przez 3 miesiące od dnia sesji.
 9. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wydruki i inne produkty wykonane w nieautoryzowanych przez fotografa punktach usług fotograficznych.
 10. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas sesji fotograficznej przez osoby uczestniczące w niej, koszty ponoszą klienci/opiekunowie.
 11. Podczas wykonywania sesji plenerowych koszt biletów wstępu/wejściówek pokrywa klient.
 12. Dane osobowe niezbędne do spisania umowy, nie będą w wykorzystywane ani przetwarzane w żaden sposób – poza adresem email, na który zostanie przesłany link (chroniony hasłem) do galerii zdjęć.